معرفی ساعت 
ویژگی های ساعت های تیک تاک

  • قطعات داخلي موتورهاي بزرگبا استانداردهاي بين المللي

  • طراحي و ساخت انواع موتورساعتهاي بزرگ از قطر 1 تا 15 متر

  • دقيق ترين دستگاه هاي دنده زنياز مدول 0.2 تا 1 ميليمتر

  • CNC ساخت قطعات با