سیستم سانترال

سیستم سانترال:

قابلیت پالس دهی همزمان تا ۵۰۰ دستگاه ساعت فرعی (slave clock) با بکارگیری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا برای ساعت در مکانهای عمومی مانند: بیمارستان ها، مدارس،ترمینال ها و فرودگاه ها در سیستم کنترل متمرکز (سانترال)استفاده میشود. ساعت های نصب شده در یک مجموعه یطور یکسان زمان را نشان میدهد.

Master clock:

Master and slave clock system used in:Schools,Hospitals and Government offices.

A master clock is a precision clock that provides  timing signals to synchronize slave clocks to the clock network.

 A master clock can synchronize 5 to 500 slave clocks.