دفتر فروش

  • 02176216319

  • 02176216320 FAX

  • sales@tiktakclock.ir

کارخانه

  • تهران - جاده دماوند - منظقه صنعتی خرمدشت (سیاه سنگ) - خیابان 18 متری قائم - پلاك 147

  • 02176216319

  • 02176216320 FAX